rajcica

KAKO BILJKE PROFITIRAJU OD LUMBRI HUMUSA?

Lumbri humus ne samo da obnavlja i obogaćuje tlo, nego ima pozitivan učinak i na biljke s kojima dolazi u kontakt. Direktnim obogaćivanjem tla, indirektno se stvaraju uvjeti za normalan rast biljaka.   Evo koje pozitivne učinke lumbri humus ima na tlo: poboljšava strukturu tla i smanjuje mogućnost njegovog sabijanja, smanjuje kiselost tla, regenerira tlo zagađeno upotrebom umjetnih gnojiva, korisne ...
vreća-potrošnja

PREPORUČENA POTROŠNJA LUMBRI HUMUSA

LH – lumbri humus Folijarno u omjeru 1:10 – 1 litra LH na 10 litara vode ili 0,1 litra LH na 1 litru vode POVRĆE Prilikom presađivanja, preporuča se sadnicu prije samog presađivanja držati u posudi s razvodnjenim lumbri humusom tako da je korijen dobro namočen i prekriven humusnim slojem. U iskopane jamice ubacite lumbri humus u preporučenoj količini, položite ...
smješko

SVE PREDNOSTI LUMBRI HUMUSA

PRIRODAN PROIZVOD Lumbri humus je proizvod dobiven prirodnim putem, od prirodnih materijala. Bogat je hranjivim tvarima koje su u njemu koncentrirane na prirodan način i kao takav ni u jednom svom postotku nije štetan za okolinu. U njemu je, između ostalog, koncentrirana i sluz koju gliste izlučuju, a koja ih štiti od patogenih mikroorganizama. Sluz se miješa s obiljem hranjivih ...
dobrobiti

NA KOJE NAČINE ISKORISTITI CRVENU KALIFORNIJSKU GLISTU?

Iako joj za dostizanje spolne zrelosti treba više vremena nego drugim vrstama glista, od trenutka kada se crvena kalifornijska glista počne razmnožavati, uvijek će je biti u izobilju, čemu između ostalog doprinosi i njezina iznimna otpornost. Zahvaljujući vlastitoj otpornosti, ona ne samo da je jednostavna za uzgoj, nego je nezamjenjiva i prilikom vermikompostiranja. U njoj veliki potencijal vide svi ekološki ...
pogodne_gliste

KOJE SU GLISTE POGODNE ZA VERMIKOMPOSTIRANJE?

U procesu vermikompostiranja obično sudjeluje jedna od 4 vrste glista: Lumbricus rubellus, Eisenia andrei, Eisenia fetida i Eisenia hortensis (poznata i kao Dendrobaena veneta). Spomenute vrste obitavaju u bogatom organskom tlu širom Europe i Sjeverne Amerike, pod trulom vegetacijom i hrpama gnojiva. U današnje doba se uglavnom naručuju preko interneta ili nabavljaju izravno od lokalnih uzgajivača glista. U nastavku su, ...
gliste u ruci

LUMBRI HUMUS, GLISTENJAK, VERMIKOMPOST – KOJI JE NAZIV ISPRAVAN?

Sva tri naziva se koriste za imenovanje istog proizvoda – ekskrementa, odnosno, izmeta glista nastalog nakon prerade organskih tvari u tijelu gliste, uz pomoć mikroorganizama. Taj ekskrement nije puki ostatak prerađenog komposta konzumiranog od strane gliste, nego je, baš zbog činjenice da je prošao kroz glistin probavni sustav, dodatno obogaćen hranjivim tvarima, korisnim bakterijama, enzimima i hormonima. S obzirom da ...