smješko

SVE PREDNOSTI LUMBRI HUMUSA

PRIRODAN PROIZVOD

Lumbri humus je proizvod dobiven prirodnim putem, od prirodnih materijala. Bogat je hranjivim tvarima koje su u njemu koncentrirane na prirodan način i kao takav ni u jednom svom postotku nije štetan za okolinu.

U njemu je, između ostalog, koncentrirana i sluz koju gliste izlučuju, a koja ih štiti od patogenih mikroorganizama. Sluz se miješa s obiljem hranjivih tvari, vezujući ih u spojeve koji omogućavaju tim istim hranjivim tvarima postupno otpuštanje i oslobađanje kroz duži vremenski period. Također, ona sprječava ispiranje bogatstva nutrijenata prisutnih u lumbri humusu odmah s prvim zalijevanjem biljke te zahvaljujući tome zadržava vlagu bolje od običnog tla ili komposta dobivenog nekim drugim putem.

S obzirom da je potpuno prirodan, lumbri humus je idealan za organski uzgoj, u kojem nema mjesta kemiji.

BOGATSTVO HRANJIVIH TVARI

Ovaj je proizvod bogat hranjivim tvarima koje su neophodne za rast i razvoj svih biljnih vrsta. U njemu je 5 puta više dušika, 7 puta više fosfora i 11 puta više kalija nego u običnom kompostu.

Osim toga, bogat je oligoelementima (magnezij, selenij, cink, bor, željezo, kalcij, sumpor, mangan) koji djeluju kao biokatalizatori, potpomažući i regulirajući iskoristivost hranjivih tvari u svim uvjetima – oslobađaju se onda kada je to potrebno pa je tako u proljeće otpuštanje sporije, a na ljeto se, s povišenim temperaturama, oslobađa više hranjivih tvari.

BOGATSTVO ENZIMA I HORMONA

Bogat je enzimima i hormonima koje gliste izlučuju. Hormone prisutne u lumbri humusu biljke prepoznaju kao prirodne hormone rasta – auksine i giberelinsku kiselinu. Oni, uz obilje raspoloživih hranjivih tvari čine bogatu sredinu za rast i razvoj svih biljnih vrsta.

Također, u njemu je visoka razina enzima – celulaze, amilaze, alkalne fosfataze, ali i humične kiseline. Ima i tiokarbamidnu kiselinu, koja djeluje kao prirodni pesticid.

BOGATSTVO KORISNIH BAKTERIJA

U lumbri humusu se nalazi mnoštvo aerobnih bakterija koje osiguravaju pozitivne uvjete u tlu, a osim na tlo, djeluju i na kulture koje u njemu rastu. Osim toga, čine prirodnu protutežu patogenim mikroorganizmima.

URAVNOTEŽEN pH

Blago lužnat pH lumbri humusa ublažava kiselost tla nastalu razgradnjom organskih tvari i takvog je svojstva da, bez obzira na pH tla, uvijek nastoji osigurati njegovu neutralnost, štiteći tako biljke od stresa zbog variranja pH vrijednosti.

NEMOGUĆNOST SAGORIJEVANJA BILJAKA

Djelovanje umjetnih gnojiva osmišljeno je na način da se nakon prvog zalijevanja biljke naglo otpusti visoka koncentracija hranjivih tvari sadržanih u njemu s obzirom da vodotopive tvari više ništa ne zadržava, što djeluje toksično na korijen biljke.

S druge strane, stajsko gnojivo, kao poluproizvod, nema vezivnih tvari koje gliste izlučuju, a koje doprinose postupnom oslobađanju hranjivih tvari. Osim toga, ono sadrži termofilne bakterije, koje pri svom radu razvijaju i temperature do 80 °C, na taj način doslovno paleći biljku.

Za razliku od umjetnog i stajskog gnojiva, lumbri humus hranjive tvari oslobađa postupno, u skladu s vremenskim uvjetima i stoga nema opasnosti da će doći do sagorijevanja biljke.

POZITIVAN UČINAK NA RAST I RAZVOJ BILJKE

Lumbri humus poboljšava germinaciju sjemena i klijanje, potiče daljnji rast biljke, potiče urod i plodonošenje, pospješuje rast korijena i njegovu strukturu. Osim pozitivnih učinaka na biljku, ima pozitivan učinak i na tlo jer ga obogaćuje „dobrim“ mikroorganizmima, s obzirom da je aktivnost mikrofaune u lumbri humusu 10-20 puta veća nego u tlu i organskoj materiji koju glista konzumira. Također, njegova prisutnost u tlu privlači i druge gliste koje se nalaze u tlu otprije.

VIŠESTRUKA DOBROBIT ZA TLO

Sitnomrvičasta struktura lumbri humusa uvelike doprinosi boljoj aeraciji tla, poboljšanoj vodopropustnosti i boljoj iskoristivosti hranjivih tvari. Spomenuta struktura pokazuje mnoge prednosti u odnosu na pjeskovito tlo, koje ne uspijeva vezati hranjive tvari za sebe ili glinovito tlo, koje, kada se namoči, zarobljava hranjive tvari u masu nalik betonu, pri čemu ne propušta ni zrak.

Zato sitnomrvičasta struktura lumbri humusa veže vodu i do 2 puta svoje težine, omogućujući tako njezinu dostupnost biljkama onda kada im je potrebna. Osim toga, ima i odličnu drenažnu funkciju jer lako propušta eventualni višak vode. Slično funkcionira i s kisikom, koji koristi sitnomrvičastu strukturu kako bi došao do korijena, što je bitno s obzirom da je kisik jedan od esencijalnih faktora za kvalitetan razvoj korijenskog sustava.

S obzirom na sve navedeno, može se reći da lumbri humus poboljšava fizičku strukturu tla, čineći ga pogodnim za sadnju i uspjeh svih biljnih vrsta.

VEZIVANJE ŠTETNIH TVARI

Bilo da su štetne tvari, poput teških metala, već bile prisutne u tlu ili su se pojavile naknadno, sitnomrvičasta struktura veže te štetne tvari za sebe i pretvara ih u nerastvorljivi oblik pa se tako manje otpuštaju u tlo i smanjuje se njihova štetna koncentracija.

DOPRINOS OČUVANJU EKOSUSTAVA

Korištenje umjetnih gnojiva posredno dovodi do pomora morskih organizama, onečišćenja vode, pretjerane eksploatacije ruda kalija i fosfora, eksploatacije ugljena i zemnog plina i poskupljenja istog.

Prilikom proizvodnje lumbri humusa ne dolazi do emisije metana i dušikovog oksida u atmosferu kao prilikom proizvodnje umjetnih gnojiva, a poznato je da emisija ova dva plina uzrokuje globalno zatopljenje. Osim toga, davanjem organskog otpada glistama na preradu, smanjujemo emisiju ovih plinova koji bi nastali spaljivanjem ili nekom drugom preradom organskog otpada. Također, lumbri humus poboljšanjem strukture tla sprječava njegovu eroziju, karakterističnu za zemljišta nemilosrdno tretirana mineralnim gnojivima.

NEUTRALAN MIRIS

Lumbri humus ne sadrži termofilne i anaerobne bakterije koje svojim radom stvaraju plinove neugodnog mirisa, već aerobne bakterije kojima može zahvaliti svoj neutralan miris.

TAMNA BOJA

Njegova tamna boja, obasjana sunčevim zrakama u proljeće, doprinosi bržem zagrijavanju tla, na taj način potičući klijanje, kao i brži razvoj biljaka uslijed ubrzanja svih biokemijskih procesa.

Odgovori